Kronos

Kronos är huggen i gotländsk furu (Tall). Skulpturen är huggen i färskt virke och behandlad med trätjära. Kronos är ca 70 cm hög.

Kronos är en skördegud och tidens gud från grekisk mytologi. Han är och son till Gaia och Uranus. Kronos kastrering av sin far Uranus skapade giganterna, aknymferna och Afrodite.

Med hustrun Rhea fick de döttrarna Hera, Demeter och Hestia, samt sönerna Hades, Poseidon och världsalltets härskare Zeus.

 

 

IMG 20220322 102655
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG