Aktuella projekt

Poseidon

Poseidon

Poseidon är huggen i färsk Alm. Trädet har jag fällt under vintern 2020/2021 i Ekeby på Gotland. Skulpturen är ca 2,2 meter hög.

Läs mer

Akhenaton

Akhenaton

Akhenaton är skulpterad i lera och är gjuten i betong och gips. Skulpturen är ca 70 cm hög och på stolpe ca 180 cm.

Akhenaton är patinerad med Roslagsmahogny.

Läs mer

Revelation 12:7

Revelation 12:7

Revelation 12:7 är huggen i rötad alm. Trädet är ställt upp och ned med rotsidan uppåt. Skulpturen är ca 2,5 meter hög.
På högra sidan kämpar S:t Michael mot Draken i mitten och Kristus hänger på den vänstra sidan med armen i drakens mun.

Läs mer

Succubus

Succubus

Succubus är skulpterad i lera och gjuts i gips och betong. Den är ca 30 cm hög.

Succubus är enligt folktro från medeltiden en demon eller övernaturligt väsen av kvinnligt kön som förför män.

Läs mer

Incubus

Incubus

Incubus är skulpterad i lera och kommer att gjutas i betong. Skulpturen är ca 40 cm hög. En Incubus är i viss folktro en manlig demon som förför kvinnor

Läs mer

Anubis

Anubis

Abubis är huggen i rötad sälg och ihopsatt av delar av samma träd. Då Anubis är en dödsgud så passar det att en del av hans vänstra ansikte är förmultnad. Anubis är ca 2 meter hög.

Läs mer

Askefroa

Askefroa

Askefroa är huggen i rötad sälg. Den är från samma träd som Anubis. En askefroa är en trädnymf i nordisk mytologi förknippat med trädet Ask. Askefroan är ca 40 cm hög.

Läs mer

Kronos

Kronos

Kronos är huggen i gotländsk furu (Tall). Skulpturen är huggen i färskt virke och behandlad med trätjära. Kronos är ca 70 cm hög.

Läs mer

Svarog

Svarog

Svarog är handhuggen i gotländsk furu (Tall). Skulpturen är huggen i färskt virke och behandlad med eld enligt japansk "Shou Sugi San" och därefter oljad. Svarog är ca 50 cm hög.

Läs mer

Nidhögg

Nidhögg

Nidhögg är skuren i björk. Den är ca 30 cm hög.

Nidhögg är en urdrake i nordisk mytologi. Han lever längst ner i Niefelheim under Yggdrasils djupast rot vid ondskans källa Hvergelme.

Läs mer