Poseidon

Poseidon är huggen i färsk Alm. Trädet har jag fällt under vintern 2020/2021 i Ekeby på Gotland. Skulpturen är ca 2,2 meter hög.

Poseidon är huggen i ett stycke förutom armarna som dymlas fast. Armarna kommer från samma träd. Han kommer att hålla i en treudd i höger hand.

 

Poseidon är havets, källornas, flodernas och jordbävningarnas gud från den grekiska mytologi. Poseidon var son till Kronos och Rhea, äldre bror till himmelsguden Zeus och till dödsguden Hades, samt make till Amfitrite. Med Amfitrite hade han sonen Triton. Han delade herraväldet över världen med sina syskon. 

 

Status: Under produktion